Om oss

AgroÖrebro är en del av AgroÖst och startades våren 2019 på initiativ av Länsstyrelsen som ett resultat av den regionala implementeringen av Livsmedelsstrategin i Örebro län.

Vision

AgroÖrebro ska vara en neutral utvecklingsarena, en informationsplattform och en kreativ mötesplats som främjar affärsutveckling och innovation för lantbruks- och livsmedelsföretag i Örebro län. Arbetet riktar sig i första hand till livsmedelsproducenter i form av:


Fokus ligger på att stärka förutsättningarna till affärsutveckling och i sammanhanget direkt och indirekt bidra till att stärka länets matidentitet samt värdet av regional och svensk mat.

Skog

Historik

AgroÖrebro är en del av AgroÖst och startades våren 2019 på initiativ av Länsstyrelsen som ett resultat av den regionala implementeringen av Livsmedelsstrategin i Örebro län.

Den nationella livsmedelsstrategin, En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet, antogs 2017 och anger riktningen på det arbete som ska göras inom området fram till 2030. För att lyckas nå målen krävs att hela livsmedelskedjan arbetar tillsammans mot uppsatta mål. Regeringen har därför presenterat en livsmedelsstrategi som omfattar hela livsmedelskedjan, från forskning, via primärproduktion till konsument. Målet är en ökad, hållbar livsmedelsproduktion som leder till ökad tillväxt och sysselsättning i hela landet.

Organisation

AgroÖrebro syftar till att förbättra konkurrenskraften och attraktionskraften för lantbruks- och livsmedelssektorn i Örebro län. Projektet har en tydlig struktur med flera nyckelpersoner och grupper som styr arbetet.

Verksamhetsledare för olika områden såsom konkurrens- och attraktionskraft samt samverkansplattform och kompetenskraft är utsedda från LAVI gruppen AB. Dessutom finns en operativ utvecklingsledare för hemsida och digital marknadsföring.

Rulla till toppen