Organisation

AgroÖrebro

Projektorganisation

Ola Albrektsson

Verksamhetsledare
Konkurrens- och Attraktionskraft

Malin Myhrberg

Vermksamhetsledare
Samverkansplattform & Kompetenskraft

Kadir Osman

Operativ Utvecklingledare
Hemsida & Digital Marknadsföring

Johan Hedström

Operativt Utvecklingsstöd
Verksamhet & Kompetens

Projektorganisation

Presidium & strategigrupp

Presidium: 
Två representanter från AgroÖst, en representant från AgroÖrebro samt en representanter från Region Örebro län.

Strategigrupp:
AgroÖrebro, Erik Sandberg: LRF, en representanter från Hushållningssällskapet, Olle Jönsson: Region Örebro län, Lovisa Forssell: Länsstyrelsen och en representant från Örebro universitet.

Agro Familjen

AgroÖrebro, en del av AgroÖst-familjen, som främjar företagsutveckling och tillämpad forskning inom de gröna näringarna. AgroÖst, en ideell förening, skapar mötesplatser och nätverk för att driva fram utvecklingen av lantbruk och landsbygd i östra Sverige. Genom samarbete med bland annat Linköpings universitet och offentliga aktörer i Örebro, Sörmland, Östergötland och Västmanland, fångar vi upp bra idéer och fördelar forsknings- och utvecklingsuppdrag till våra medlemmar.

Utvecklingsråd

Utvecklingsrådet ska utifrån de ingående personernas egen verksamhet och omvärldsspaning komma med idéer om utvecklingsbehov inom AgroÖrebros arbetsområden ”Kompetens, Attraktion och Konkurrens” kopplade till nya affärsvägar och riktningar för AgroÖrebros framtida arbete.

Gruppen kommer också med förslag på projekt att driva för näringens förbättrade förutsättningar men ska också vara ett kreativt forum vad kommer till insatser som kan skapa mervärden för lantbruks- och livsmedelsföretag sett till de hållbarhetsaspekter (social, ekonomisk och miljömässiga) som driver arbetet med livsmedelshandlingsplanen.

Gruppens arbete kommer att identifiera behov av samarbeten, samverkansvilja, utbildning, fortbildning, nya lösningar vad kommer till teknik, finansieringslösningar, logistiklösningar och eller andra typer av praktiska förutsättningar. Gruppen har fokus på såväl problemidentifiering som problemlösning.

Deltagare:

Återkommer med en uppdaterad lista.

Kommunikationsplattform

Som ansvarig för den samlade kommunikationen av arbetet inom livsmedelshandlingsplanen i Örebro län har AgroÖrebro ansvar för att ta fram och administrera arbetet runt fliken ”Livsmedelshandlingsplan” på AgroÖrebros hemsida. Syftet är att samla all information kring det arbete som sker inom handlingsplanen på en och samma plats för att ge företag och allmänhet en samlad bild av de insatser som görs.

Arbetet drivs i form av ett Redaktionsråd där AgroÖrebro har det övergripande ansvaret för hemsidan och vad som publiceras, samt ett Kommunikationsnätverk som ska leverera in material från de aktörer som arbetar inom området.

Redaktionsråd:

Kommunikationsnätverk

Rulla till toppen