Våra uppdrag

farm

Livsmedelshandlingsplan

AgroÖrebro är en del av AgroÖst och startades våren 2019 på initiativ av Länsstyrelsen som ett resultat av den regionala implementeringen av Livsmedelsstrategin i Örebro län. Den nationella livsmedelsstrategin, En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet, antogs 2017 och anger riktningen på det arbete som ska göras inom området fram till 2030. För att lyckas nå målen krävs att hela livsmedelskedjan arbetar tillsammans mot uppsatta mål. Regeringen har därför presenterat en livsmedelsstrategi som omfattar hela livsmedelskedjan, från forskning, via primärproduktion till konsument. Målet är en ökad, hållbar livsmedelsproduktion som leder till ökad tillväxt och sysselsättning i hela landet.

skog

Skogsprogrammet

AgroÖrebro är en del av AgroÖst och startades våren 2019 på initiativ av Länsstyrelsen som ett resultat av den regionala implementeringen av Livsmedelsstrategin i Örebro län. Den nationella livsmedelsstrategin, En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet, antogs 2017 och anger riktningen på det arbete som ska göras inom området fram till 2030. För att lyckas nå målen krävs att hela livsmedelskedjan arbetar tillsammans mot uppsatta mål. Regeringen har därför presenterat en livsmedelsstrategi som omfattar hela livsmedelskedjan, från forskning, via primärproduktion till konsument. Målet är en ökad, hållbar livsmedelsproduktion som leder till ökad tillväxt och sysselsättning i hela landet.

Rulla till toppen