Skogsprogrammet

Skoglig bioekonomi

Vårt övergripande mål är en konkurrenskraftig bioekonomi där ett hållbart skogsbruk bidrar till fler jobb och hållbar tillväxt i hela Örebro län.

Logga Agro Örebro

Den skogliga bioekonomin

Länet har en cirkulär och biobaserad ekonomi med en effektiv förädling av skogsråvaran, där innovativa produkter och tjänster utvecklas. Stor potential finns inom områdena förpackningar, träbyggnation och logistik.

Offentlig sektor

Länets offentliga aktörer driver efterfrågan på varor och tjänster ur den skogliga bioekonomin t ex genom upphandlingar.

Forskning och innovation

Nära samverkan med akademi, näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle och en ökad förståelse om naturkapitalets roll i innovationssystemet kommer att främja och skapa utveckling av den regionala skogliga bioekonomin. Här är t ex Paper Province och Sting Bioeconomy viktiga aktörer.

Regler och villkor

Länets aktörer måste förhålla sig till nationella och europeiska regler och villkor, vilket kan skapa förutsättningar eller begränsningar för den skogliga bioekonomin. En ökad förståelse inom området lägger grunden för en konstruktiv dialog nationellt och internationellt.

Forskning och innovation

Paper Province

Paper Province är ett världsledande företagskluster inom skogsbaserad bioekonomi. Vi ägs och drivs av våra närmare 130 medlemsföretag. Vi har vår bas i Karlstad men arbetar globalt. Genom att tillsammans med våra medlemmar, kommuner, regioner och akademin arbeta för en hållbar utveckling med skogen som bas, och sträva efter de globala målen inom Agenda 2030, gör vi en avgörande insats för samhället. Läs mer om hur vi jobbar med Agenda 2030 här >.

Paper Province hjälper nya och och etablerade företag att utveckla och lansera hållbara idéer med koppling till skogen. Vi kopplar också samman aktörer som har fördelar att vinna genom samarbete. Läs mer om hur vi kan hjälpa dig här:  Innovation >

UNIKA MÖJLIGHETER

Vår region är rik på skog – och vi har lärt oss att ta vara på den. Tillgången till träråvara, i kombination med lång erfarenhet och stark innovationskraft, ger oss en unik position globalt. I den nödvändiga omställningen till ett fossilfritt samhälle har vi chansen att gå i täten. Skogen tillhör framtiden och vi är här för att föra den dit på ett hållbart sätt.

Sting bioeconomy

Vi stöttar företag inom bioekonomiområdet som har ambitionen att växa på en internationell marknad. Utvalda bolag kan få stöd med affärsutveckling, kapitalanskaffning och internationalisering.

Tillsammans med våra samarbetspartners, Sting (Stockholm Innovation & Growth) Paper Province och utvalda industripartners, skapar vi förutsättningarna för att just ditt företag ska nå sina mål.

Vi välkomnar startups och företag både från Sverige och övriga världen och bedriver verksamheten delvis virtuellt, men har vår bas i Karlstad i Värmland.

VARFÖR VÄRMLAND?

Vi får ofta frågan varför vi valt att etablera oss i Värmland. Svaret är enkelt – här finns alla förutsättningar att utveckla affärer inom området bioekonomi. Med en stark global pappers- och massaindustri, ett världsledande kluster inom skogsbaserad bioekonomi och ett stort antal testbäddar i världsklass.

Publikationer

Innovationer och förädlad skogsråvara i världsklass-regional handlingsplan

Strategi för Sveriges nationella skogsprogram

EU:s gröna giv

EU:s skogstrategi för 2030

Rulla till toppen