Projekt

Smarta, förnyelsebara energilösningar för landsbygdsföretag

Detta projekt är ett ambitiöst initiativ med målet att förändra energiförbrukningen och produktionen hos landsbygdsföretag i Östra Mellansverige. Projektet strävar efter att stärka regional energiresiliens och främja en hållbar framtid. Projektet löper över tre år, med start våren 2024, och involverar regionerna Östergötland, Örebro, Södermanland och Västmanland.

Mål:

 • Kunskapsuppbyggnad: Skapa en stark kunskapsbas om lokala energiproduktionsmöjligheter.
 • Innovativa energilösningar: Utveckla och implementera innovativa lösningar för energilagring och förbättrad elnätsreglering.
 • Investeringar: Minska barriärer för investeringar i ny teknik och energiproduktion genom pilotprojekt.
 • Affärsmodeller: Utveckla nya finansierings- och affärsmodeller som stödjer energiinvesteringar.

Projektets målgrupp består av mindre företag på landsbygden som är stora energiförbrukare eller har potential att producera förnybar energi, samt teknik- och systemleverantörer. Aktiviteter och implementering sker i hela ÖMS-regionen med särskilt fokus på Örebro, Västmanland, Sörmland och Östergötland.

Diskussioner och arbete pågår mellan nyckelpersoner såsom Kristian Pettersson (LRF, Vreta Kluster och Agtech Sweden), Erik Erjeby (LRF), och Per Frankelius (Linköpings universitet, Agtech Sweden) vid möten på Linköpings universitet, Campus Valla. Bland diskussionerna har småskalig vattenkraft, sol- och vindkraft, samt ny teknik för vätgas och ammoniak tagits upp. En central del av projektet är att göra energifrågor mer förståeliga och tillgängliga genom pedagogiska beskrivningar och dynamiska visualiseringar, vilket inkluderar foto, film och fysiska demonstrationer.

Aktiviteter:

 • Kunskapsuppbyggnad och teknikutveckling: Inkluderar behovsanalyser och utvärdering av nya lösningar.
 • Seminarieserier och tekniska besök: För att sprida kunskap och främja nätverkande.
 • Utvärdering och uppföljning: För att säkerställa att projektet levererar enligt målen.

Förväntade effekter:

 • Ökad användning av förnybara energikällor bland landsbygdsföretag.
 • Förbättrade energisystem och infrastruktur.
 • Stärkt regional och nationell energisäkerhet och självförsörjning.

Genom sitt omfattande samarbete och finansiering från flera regionala aktörer och Europeiska regionalfonden, är “Smarta, förnyelsebara energilösningar för landsbygdsföretag” en del av en större ansträngning att möta de kritiska utmaningarna i energisektorn och stödja övergången till en mer hållbar och resilient ekonomi i Östra Mellansverige.

Projektet söker:

 • Projektet söker företag som producerar smarta elsystem eller vill producera el. Delta i vårt initiativ för att förändra energiförbrukningen och produktionen hos landsbygdsföretag. Tillsammans kan vi utveckla och implementera innovativa energilösningar för en hållbar framtid. Kontakta [email protected] för mer information.

Detaljer

Projektnamn:

Smarta, förnyelsebara energilösningar för landsbygdsföretag

Finansiärer:

Europeiska jordbruksfonden

Projektägare:

Agtech 2030

Projektsdeltagare/samverkansparter:

Agtech 2030, LRF, Vreta Kluster, Linköpings universitet, AgroÖst, Agro Sörmland, Agro Västmanland, Agro Örebro

Projekttid:

2024-01-01 - 2026-12-31

Rulla till toppen