Projekt

Köp inte svinet i säcken!

Köp inte svinet i säcken

AgroÖrebro har drivit en innovationsgrupp med syfte att utveckla ett kvalitetssorteringssystem för vildsvinskött. Idag säljs till största del allt vildsvinskött i samma kvalitetskategori vilket skapar en ovisshet för kunden när de köper denna råvara från grossist eller butik. Med ett sorteringssystem skall t ex ålder och kön delas upp i olika grupper för att garantera en mindre variation i slutprodukten vilket i sin tur kan bidra till ett ökat inköpspris eftersom kunden vet vad som köps in. Ett högre pris förväntas öka intresset hos jägarna för att skjuta och lämna in fler vildsvin. En minskad vildsvinsstam gör att skadorna på lantbrukarnas marker och grödor minskar och därmed kan lönsamhet och konkurrenskraft stärkas i primärproduktionen. Innovationsprojektet har nu slutredovisats till Jordbruksverket och en ansökan om att få genomföra ett innovationsprojekt inom området kommer att lämnas in.

Detaljer

Projektnamn:

Köp inte svinet i säcken

Finansiärer:

Europeiska jordbruksfonden

Projektägare:

AgroÖrebro

Projekttid:

2023-12-12 - 2024-08-17

Rulla till toppen