Projekt

Elektrifieringen av lantbruket i Örebro län

I en tid då hållbarhet och effektivitet blir allt viktigare, står lantbruket inför en omvandling där elektrifiering kan komma att spela en central roll. Från solpaneler på ladugårdstak till elektriska traktorer och automatiserade system, öppnar elektrifieringen dörrar för minskade utsläpp, sänkta kostnader och ökad produktivitet. Samtidigt innebär elektrifieringen nya utmaningar och behov av kompetensutveckling då nya energikällor ställer nya krav på brukarna. Lantbruket präglats historiskt av en kultur där många arbeten inom maskinellt underhåll utförts på den egna gården vilket ställer nya krav på medarbetarna som möter maskiner drivna av en högvoltskälla och de risker som följer med dem.

Inledningsvis har en undersökning gjorts för att se hur spridda elektrifierade maskiner är i länet. Detta planeras att följas upp med intervjuer av länets maskinstationer.

Detaljer

Projektnamn:

Elektrifieringen av lantbruket i Örebro län

Finansiär:

Region Örebro län

Projektägare:

AgroÖst

Rulla till toppen