Mat för hälsa och hållbarhet

Vårt gemensamma mål är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar och bidrar till fler jobb och hållbar tillväxt i hela Örebro län.

Medverkande

Kunskap och innovation-Målbild

Länet har en hållbar och lönsam livsmedelskedja med ökad primärproduktion, förädling och export i de gröna näringarna. Efterfrågan drivs av kunder som har kunskap och möjlighet att göra medvetna val. Dessa val bidrar till att driva marknaden mot en hållbar livsmedelskedja. Nya affärsmodeller och hållbara logistiklösningar skapar lönsamhet och tillväxt både industriellt och småskaligt.

Prioriterade åtgärder

 • Stärka produktionsutveckling för att öka konkurrenskraften i den regionala livsmedelskedjan.
 • Öka kunskapen om mervärdet i den lokala och regionala livsmedelskedjan.
 • Kommunicera den regionala matens roll inom besöksnäringen, i detaljhandel och på restauranger i länet. Stärka perspektivet måltidsupplevelse i livsmedelskedjans utveckling.
 • Minska matsvinnet – öka kunskapen och stötta åtgärder som minskar matsvinn i alla led. Öka kunskapen om nya affärsmodeller för att driva mot hållbara lösningar.
 • Stötta utveckling och innovation inom hållbara logistiklösningar. Utveckla kopplingar mellan livsmedelskedjan och länets starka branschstrukturer.

Marknad-Målbild

Länet har en hållbar och lönsam livsmedelskedja med ökad primärproduktion, förädling och export i de gröna näringarna. Efterfrågan drivs av kunder som har kunskap och möjlighet att göra medvetna val. Dessa val bidrar till att driva marknaden mot en hållbar livsmedelskedja. Nya affärsmodeller och hållbara logistiklösningar skapar lönsamhet och tillväxt både industriellt och småskaligt.

Prioriterade åtgärder

 • Stärka produktionsutveckling för att öka konkurrenskraften i den regionala livsmedelskedjan.
 • Öka kunskapen om mervärdet i den lokala och regionala livsmedelskedjan.
 • Kommunicera den regionala matens roll inom besöksnäringen, i detaljhandel och på restauranger i länet. Stärka perspektivet måltidsupplevelse i livsmedelskedjans utveckling.
 • Minska matsvinnet – öka kunskapen och stötta åtgärder som minskar matsvinn i alla led. Öka kunskapen om nya affärsmodeller för att driva mot hållbara lösningar.
 • Stötta utveckling och innovation inom hållbara logistiklösningar. Utveckla kopplingar mellan livsmedelskedjan och länets starka branschstrukturer.

Regler och villkor-Målbild

Företagen har lätt att få tillgång till ökad kunskap om regler och tillsyn. I tillsyn av regelverk och företagsrådgivning finns det råd och stöd till företagen i hela livsmedelskedjan så att det är lätt för företagen att göra rätt och att utvecklas. Konkurrenskraft och hållbarhet går hand i hand.

Prioriterade åtgärder

 • God dialog, ökad kompetens och samverkan inom regler och villkor.
 • Stärka företagens utvecklingsarbete genom att skapa en arena för samarbeten och kunskapsutbyten.

Offentlighet-Målbild

Länets offentliga aktörer driver efterfrågan på varor och tjänster ur den regionala livsmedelskedjan. Genom upphandling bidrar det offentliga köket till att öka kunskapen om mervärdet i den regionala livsmedelskedjan och sambandet mellan livsmedel, hållbarhet och hälsa.

Prioriterade åtgärder

 • Öka kunskapen runt den offentliga upphandlingen och måltidens roll i den regionala livsmedelskedjan.
 • Göra det möjligt för fler mindre företag att komma in i offentlig upphandling.
 • Stötta arbetet med tydliga kost- och måltidspolicys i länets samtliga kommuner.

Externa länkar

Klimat och hållbarhet i fokus när framtidens miljövetare ska utbildas

Publikationer

Handlingsplan för livsmedelskedjan i Örebro län 2018-2023

Mat för hållbarhet-handlingsplan för ökad livsmedelsproduktion

Gröna bladet nummer 2
2022

Miljöråd för lantbrukare nummer 2
2021

Rulla till toppen