24 april, 2024

Workshop 2 i projekt Lantbruksföretagens digitala mognad genomförs tillsammans med Jordbruksverket

Torsdag den 21 mars, kallade Agro Örebro och Agro Sörmlands gemensamma projekt Lantbrukets digitala mognad till workshop 2. Vi träffades i konferenslokaler på hotell Stinsen i Hallsberg. Syftet med workshopen var förbättrad anpassning av Jordbruksverkets e-tjänster.

Workshop 2 har föregåtts av en större enkät, djupintervjuer och workshop 1. Resultat från den första workshopen pekar på att en utveckling av Jordbruksverkets digitala tjänster skulle kunna generera stor nytta för lantbruksföretagen. Av den anledningen är Jordbruksverkets representanter för SAM-internet, Mina Sidor och Djurregistret på plats och deltar i workshop 2 för att prata med lantbrukare om hur användarvänligheten skulle kunna öka i dessa tjänster.

Utöver lantbrukare och anställda på Jordbruksverket hade vi också en representant från Länsstyrelsen i Örebro med oss.

Efter frukost fick vi en genomgång av dagens program av Anna-Josefina Mattmann, Agro Sörmland. Därefter berättade Malin Myhrberg, Agro Örebro om projektet i stort och går övergripande igenom slutsatser från enkäter och djupintervjuer.

Sedan är det Jordbruksverkets representanters (6 stycken) tur att berätta om sina e-tjänster, ca 100 totalt sett, men man gick igenom de 6 vanligaste. Vi fick också veta att Jordbruksverkets två övergripande fokusområden i år är:

  • det goda kundmötet
  • ett effektivare Jordbruksverk

Därefter körde vi igång med workshops och indelning i grupper med diskussion inom olika e-tjänster; SAM-internet, Mina sidor och Djurregistret. Det blev intensiva diskussioner och eftersom vi var få deltagare finns det mycket tid och plats att gå igenom specifika frågor och egna funderingar hos lantbrukarna. Jordbruksverkets representanter fick med sig många intressanta synpunkter och i sin tur kunde de informera lantbrukarna ingående mer om hur tjänsterna fungerar.

Efter en god lunch med solen utanför fönstret roterade alla grupper så alla fick prata om de tre fokusområdena.

Vi tackar alla medverkande för en givande dag!

Rulla till toppen