Vad händer med maten i en krissituation? 2/6
Posted By : May 25, 2020

2 juni  kl 8.00 – 08.45, onlineseminarium.

Program/innehåll

  • Hur ser landets egen produktion av livsmedel ut?
  • Har livsmedelsstrategin tagit höjd för framtida kris?
  • Vad hände nu när vi inte riktigt var redo för så stor lokalt intresse av mat?
  • Hur ser det framtida arbetet ut?
  • Hur har den lokala matmarknaden förändrats för producenter.
  • Agro Örebro jobbar med kompetens, attraktion och konkurrenskraft. Hur kan livsmedelsstrategin omsättas i action utifrån att vi går en igenom en corona-kris.
  • Vad är nästa steg?

Mer information och anmälan!

<-- 4539333 -->
Translate »