Sommarträff med Ekologiska lantbrukarna 5/8
Posted By : July 23, 2019

Ekologiska lantbrukarna och Länsstyrelsen i Örebro län bjuder in till sommarträff på Källsprångs gård i Åsbro.

Vi får en visning av Källsprångs gård där KRAV-certifierad grönsaksodling bedrivits sedan 1989. Idag odlas 20 hektar grönsaker och man skördar årligen 1000 ton grönsaker.

Rådgivaren Hannah Williams medverkar och håller ett föredrag om jordhälsa. Sedan tittar vi i grävda gropar och diskuterar jordhälsa i allmänhet.

Läs mer: https://www.lansstyrelsen.se/orebro/kalenderhandelser—orebro/2019-07-05-sommartraff-med-ekologiska-lantbrukarna.html

<-- 4539333 -->
Translate »