Organisation

Projektansvarig: Johan Hedström: LAVI gruppen AB

Delprojektledare: Claes Nelander: LAVI gruppen AB

Projektsamordning: Malin Myhrberg: LAVI gruppen AB

Kompetens och integrationsfrågor: Kadir Osman: LAVI gruppen AB

Styrgrupp: Magnus Börjesson: AgroÖst, Ann-Charlotte Wallenhammar: AgroÖst, Per Willén: LRF, Anita Norén: Länsstyrelsen Örebro län, Kristina Eklöf: Region Örebro län.

<-- 4539333 -->
Translate »