Organisation

Agro Örebro – projektorganisation

Projektansvarig: Johan Hedström: LAVI gruppen AB

Delprojektledare: Claes Nelander: LAVI gruppen AB

Projektsamordning: Malin Myhrberg: LAVI gruppen AB

Kompetens och integrationsfrågor: Kadir Osman: LAVI gruppen AB

 

Styrgrupp:

Magnus Börjesson: AgroÖst, Ann-Charlotte Wallenhammar: AgroÖst, Per Willén: LRF, Anita Norén: Länsstyrelsen Örebro län, Kristina Eklöf: Region Örebro län.

 

Samverkansgrupp:

Per Willén: LRF, Anna-Karin Landin: Hushållningssällskapet, Mikael Jorstig: Region Örebro län, Ragnhild Christiansen: Länsstyrelsen, Petra Hofwander Edberg: ALMI, Annika Grälls, Alfred Nobel Sciencepark, Ulf Hanell: Örebro universitet, Torbjörn Karlgren: Örebro universitet Holding.

<-- 4539333 -->
Translate »