Mathantverksdag i Örebro län, 7/10 Berga skafferi
Posted By : June 25, 2020

Direktförsäljning ger unika möten mellan producenter och en intresserad och medveten kundkrets. Inte minst ger det ökad kontroll över både priset och berättelsen om produkten. Mötet mellan konsument och producent bidrar också till nya idéer och produktutveckling för mathanverkaren.

För att ta till vara alla möjligheter, skapa kontakter, ge en internationell utblick och arbeta gemensamt för att inspirerar till ökad direktförsäljning bjuder Eldrimner in till kunskapsutbyte och diskussion mellan mathantverkare och konsumenter.

Dag: 7 oktober

Tid: 9.30-16

Plats: Berga skafferi

Mer information och anmälan!

<-- 4539333 -->
Translate »