Lantbrukets djur hjälper oss att kartlägga spridningen av TBE i länet
Posted By : May 12, 2020
Bild: Pixabay.com

Förekomsten av TBE (fästingburen hjärnhinneinflammation) ökar i Örebro län. Från 2004 till 2018 har antalet fall fördubblats och förekomsten av fästingar ökar till följd av klimatförändringar i kombination med att allt fler människor rör sig i naturen. TBE kan förebyggas genom vaccination, men trots att allt fler vaccineras ökar antalet fall.

Nyligen har en studie på Örebro universitet publicerats som undersöker sambandet mellan förekomst av virus och antikroppar mot TBE i fårmjölk och hur många människor som smittas av TBE när de rör sig i de områden där fåren betar. Utifrån resultaten hoppas man kunna utfärda rekommendationer för vaccination utifrån identifierade riskområden. Fördelen med att följa TBE-spridningen med hjälp av fårmjölk är att viruset sprider sig långsamt och lokalt vilket gör att får som betar på samma ställe visar TBE-förekomst med stor precision. (Örebro universitet, 20200414)

 

<-- 4539333 -->
Translate »