Konsumentens val ger hållbarhet
Posted By : April 20, 2020

Möt Thomas Danielsson på Lämås utanför Karlskoga. Han är LRF:s hållbarhetsambassadör.

Hållbarhet är inte ett modeord, utan en förutsättning för matproduktion och lokalt företagande i den gröna näringen. Därför väljer LRF nu att sätta fingret på vad som gör jord- och skogsbruk långsiktigt hållbart. 

– Hållbarhet för mig, är att kunna fortsätta med det vi gör utan att mark, klimat, människor eller djur far illa av det, säger Thomas Danielsson från Lämås utanför Karlskoga, nyutnämnd hållbarhetsambassadör.

– Det är otroligt viktigt att föra en dialog med våra konsumenter om vad de vill ha för mat och vad deras förväntningar på det svenska jordbruket är, tillägger han.

Kärnan är ändå lönsamheten. Utan lönsamma företag finns inte möjligheten att investera i bästa tekniken och nya maskiner som är mer klimatvänliga än gårdagens, inte heller att fortsätta marschen mot det fossilfria lantbruket.

Thomas Danielsson påpekar att svenska bönder, vid en jämförelse med internationella kollegor är några av de mest resurseffektiva och miljöengagerade.

– Samhälle och konsument måste börja belöna de produktionsmetoder som är betydligt bättre än andra, tycker Thomas. Det skulle öka den svenska självförsörjningsgraden och även lönsamheten.

När det gäller social hållbarhet har branschen en del att göra. Man behöver arbeta på attraktiviteten, bli bättre på att synas och välkomna nya krafter, både killar och tjejer till den gröna näringen så att vi blir fler företagare och anställd på gårdsnivå.

<-- 4539333 -->
Translate »