Konferens om jordbrukets vattenhushållning – i ett föränderligt klimat Norrköping 13-14/11
Posted By : September 27, 2019

Vattenfrågan inom jordbruket är aktuell med torka, skyfall, livsmedelsstrategi och vattendirektiv. Konferensen är tänkt att vara en möjlig samlingspunkt för olika delar av samhället. Från lantbrukare, rådgivare och entreprenörer till myndigheter och forskare. Här finns en möjlighet att diskutera vad som är på gång, vad som saknas och hur man kan gå vidare.

Läs mer!

<-- 4539333 -->
Translate »