AGRODAGEN 2019 7/11

October 7, 2019

Vägen till framgång i livsmedelsstrategin!

Läs mer

Konferens om jordbrukets vattenhushållning – i ett föränderligt klimat Norrköping 13-14/11

September 27, 2019

Konferensen tar upp frågor om både för lite och för mycket vatten, främst ur ett klimatanpassningsperspektiv.

Läs mer

Invasiva ogräs – ett hot mot mellansvenskt jordbruk?

September 9, 2019

Konferens 8/11, Sundbyholms slott, Eskilstuna.

Läs mer

Agro Örebro frukost- och informationsmöte, 10 september

August 8, 2019

Mötet vänder sig till livsmedelsproducenter, de som har intressen i livsmedelsproduktionen i regionen eller arbetar i angränsande sektorer.

Läs mer
1 2 3 5
Translate »