I Coronaepidemins spår – Ökat intresse för lokal mat
Posted By : April 17, 2020

 

Bildtext: Skärtorsdagen var det tät trafik till parkeringen vid Sigmahuset, där REKO-handlarna lämnade ut sina varor.

 

 

 

 

 

 

Lokalproducerad mat har en längre sett en successiv ökning. Men mitt under Coronaepidemin ökar intresset kraftfullt.

  • Coronaepidemin har kraftigt ökat intresset för lokalproducerad mat, konstaterar Johan Hedström, projektledare för Agro Örebro.

Agro Örebro har som uppgift att vara en utvecklingsarena för att främja konkurrenskraft, attraktionskraft och kompetenskraft för lantbruks- och livsmedelsföretag i Örebro län. Finansieringen kommer från Landsbygdsprogrammet, Region Örebro län och Länsstyrelsen i Örebro.

  • Vårt län har tillgång till många bra produkter. Att göra dessa tillgängliga för örebroarna är viktigt, fortsätter Johan Hedström.

Ett initiativ som lyckats väl med detta är REKO, som kopplar ihop producenter och kunder via en Facebookgrupp. Inga mellanhänder. REKO Örebro, som har utlämning varannan torsdag, har satt försäljningsrekord de senaste två gångerna.

  • Det är verkligen glädjande att se det ökade intresset och vi gläds åt REKO Örebros framgångar, säger Johan Hedström.

Karolina Schneider, som säljer ägg, administrerar Facebookgruppen i Örebro med 10 000 medlemmar.

  • Vi ser att fler och fler får upp ögonen för lokalproducerad mat. Här har Coronakrisen verkligen varit en boost för detta, berättar hon.

Kunden gör sin beställning senast 1–2 dagar före utlämningen på Facebook. Och det är inte bara antalet kunder som kraftigt ökar. Även antalet leverantörer växer stadigt.

Emanuel Eskilsson, som driver LOKAL, ekologiskt surdegsbröd i Kumla, tillhör leverantörerna i REKO Örebro

  • En stor fördel med REKO är att vi inte får något svinn. Står man på en marknad kan producenten efter en dag få köra hem med halva utbudet. Här är allt som lämnas ut redan betalt, säger han.

Flera av länets producenter har fått se minskad försäljning på grund av att de stora årliga marknaderna är inställda liksom torgförsäljningar. Även restaurangers minskade omsättning påverkar flera lokala leverantörer. Facebook-försäljningen via REKO har på så sätt blivit ett starkt komplement. I Finland, där REKO började, omsätter lokala handlare årligen över 300 miljoner kronor via sina Facebookgrupper.

REKO Örebro planerar nu för att ha utlämning varje vecka och ha fler utlämningsplatser.

  • Det arbete REKO står för passar väl in i den regionala handlingsplanens mål för ökad livsmedelsproduktion, konstaterar Johan Hedström på Agro Örebro.

Målet i handlingsplanen är en konkurrenskraftig livsmedelskedja, där den totala livsmedelsproduktionen ökar och bidrar till fler jobb och hållbar tillväxt i hela Örebro län.

Text: Thord Andersson

<-- 4539333 -->
Translate »