Hur ska vi ta till oss resultaten för att få en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelskedja? Stockholm 27/9
Posted By : July 8, 2019

Tid: 11.30-15.30
Plats: World Trade Center, Stockholm

Syftet med seminariet är att öka kunskapen inom två områden:

  • att kunskap och innovation driver produktutveckling och produktionsmetoder framåt
  • att affärsmetoder, management och företagsutveckling är avgörande för att öka lönsamheten

Läs mer: http://www.jordbruksverket.se/download/18.5f6b34b416baffd47dc91963/1562164320294/Inbjudan%20kunskapsseminarium%2027%20september-Klart.pdf

 

<-- 4539333 -->
Translate »