God Jul och ett Gott nytt 2020
Posted By : December 20, 2019

2010-talet karakteriserades av smartphones och e-handel där färdigpackade matkassar tog över vår måltidsplanering. Vi fick färre butiker, fler restauranger och kaféer och i allt större utsträckning valde vi hemleverans. Enligt måltidsforskaren Richard Tellström (Livsmedel i fokus, 13/12-19) har det utvecklats en “tjänstegastronomi” som skapar nya mötesplatser, utvecklingsmöjligheter och arbetstillfällen inför framtiden. Mat och klimat har blivit en kärnfråga och kommer med all sannolikhet att prägla utvecklingen under 20-talet.

Vad anar vi när vi försöker se runt hörnet in i framtiden?

2018 karakteriserades av att ökningen av intresset för ekologiska produkter stannade av, men att intresset för lokalproducerade produkter ökade och troligen kommer att bli ännu större under 2020.

Konsumenten vill ha hållbart producerade produkter. De pengar som läggs på mat skapar samtidigt ett mervärde som investering i en hållbar utveckling med jordar och djur som mår bra. Spårbarhet blir viktigare och konsumenten vill i allt större utsträckning kunna se en direkt effekt av sina val vilket skulle kunna komma att ge positiva effekter för närproducerad mat.

Storytelling spås få ökande betydelse. Fler vill veta var maten kommer ifrån och hur den har producerats. Berättelsen bakom maten påverkar vad som hamnar i matkassen och konsumenten vill veta hur processen “från jord till bord” ser ut för en enskild produkt.

Dryckesmarknaden kommer att växa och utvecklas. I takt med att vi lever ett allt mer uppkopplat liv ställer konsumenterna krav på fler alternativ. Tekniska hjälpmedel gör det möjligt att anpassa vårt födointag efter aktiviteter och andra behov. Funktionsdrycker som hjälper oss beroende på energibehov, tankeförmåga, maghälsa och skönhet kommer troligen att efterfrågas i större utsträckning.

Regenerativt lantbruk med innebörden att växtodling och djurhållning drivs på ett miljömässigt och etiskt hållbart sätt i kombination med koldioxidfixering och ökad biologisk mångfald blir ett växande begrepp som kommer att påverka våra val av livsmedel.

Fler trender och spaningar finns att läsa på Agfo.se.

Agro Örebro önskar en God Jul och ett Gott Nytt Hållbart År

 

<-- 4539333 -->
Translate »