Från slit och släng till återvinning, återanvändning och hållbar design!
Posted By : April 25, 2020

Allt fler företag, föreningar och organisationer genomför insatser inom cirkulär ekonomi och hittar nya sätt att ta tillvara på resurser som redan finns och har använts. Är din verksamhet en av dem? Och ligger den i Örebro län?

Region Örebro län genomför en kartläggning över cirkulära insatser i Östra Mellansverige. Syftet är att få en bild över hur vi på bästa sätt kan stödja ett cirkulärt omställningsarbete i samhället. Därför skulle vi uppskatta om ni kan avvara en stund och berätta om hur ni arbetar cirkulärt.

Till enkäten!

Tack!

Kartläggningen görs i samverkan med Energikontoret Mälardalen och Energikontoret Östergötland.

<-- 4539333 -->
Translate »