Central handelsplats för närproducerat i Örebro
Posted By : April 16, 2020

Efterfrågan på lokalt producerade livsmedel ökar snabbt och över tid har man kunnat se att intresset för svensk mat är på uppgång. När de svenska konsumenterna tillfrågas om vad som är viktigast för dem anger de att svenskproducerat står överst på listan. (Livsmedelsforetagen.se, 20200408)

Örebro är inget undantag, vilket är tydligt hos bland annat REKO-ringen som har rekordstor försäljning. REKO:s koncept, att sälja lokala produkter via Facebook, har visat sig falla extra väl ut i tider när den inhemska livsmedelsförsörjningen hamnar i fokus.

Ett annat initiativ som framhäver den lokala maten är Den lokala kassen, som även finns på Facebook, vars affärsidé är att erbjuda lokala produkter som kan avhämtas i Örebro eller levereras hem till dörren. Måltiderna är nästan klara och bara “det sista” behöver göras utifrån enkla och tydliga instruktioner.

“Vi samlar in och förädlar råvaror från de fantastiska producenter vi har i vår närhet och skapar 3 måltider där du bara behöver “göra det sista”.”

Den lokala kassen, 20200416

I en förstudie som genomförts av Agro Örebro ställdes frågor till ett slumpmässigt urval av konsumenter på ICA angående deras inställning till lokalt producerad mat och vad som skulle kunna öka inköpet av dessa produkter. Det är tydligt att intresset är stort, men att det finns faktorer som skulle kunna påverka efterfrågan ännu mer i positivt riktning.

Nästan 75 % av de tillfrågade är beredda att betala lite mer för lokalt producerad mat så länge priset inte är allt för högt i jämförelse med alternativen. Ett ökat utbud och tillgänglighet efterfrågas och över 80 % anser att det skulle vara en bra idé att sälja lokala produkter i en centralt belägen butik.

I förstudien (En förstudie som undersöker förutsättningarna för att etablera en centralt belägen kommersiell mötesplats för lokalproducerade livsmedelsprodukter i Örebro som primärt riktar sig till privatpersoner/konsumenter, Darko Pap 20200306) redovisas djupintervjuer med ett urval av respondenter som representerar olika delar av livsmedelssektorn direkt eller indirekt.

Resultatet av dessa intervjuer pekar på att en central butik skulle kunna vara kommersiellt gångbar, men att det finns några utmaningar. Värdet av lokalproducerade livsmedel måste kommuniceras och utmaningar som höga verksamhetskostnader, matsvinn och distributionskanaler måste lösas. Det skulle kunna vara positivt att kombinera butiksytan med en restaurang eller café för att kunna framhäva de lokala produkterna och för att minska ett eventuellt svinn. Samtidigt skulle detta ställa andra krav på lokalen och personalen med ökade driftskostnader som följd.

Frågan kommer att utredas mer, men klart är att ett intresse finns från såväl producenter som konsumenter och det är en god grund att stå på för att sprida intresset för den lokala maten.

 

 

<-- 4539333 -->
Translate »