C – uppsats om samverkan mellan lokalproducenter och restaurang
Posted By : August 19, 2019

Amanda Olsson och Hilde Weiser avslutade sin utbildning på Måltidsekologprogrammet på Örebro universitet med att skriva en C – uppsats.

Rubriken för uppsatsen är:

Samverkan genom direkt råvaruhandel mellan lantbrukare och restauratörer i Örebro län

Agro Örebro tackar skribenterna för att ha fått bidra med insikter kring det lokala livsmedelssystemet.

Läs hela uppsatsen här!

<-- 4539333 -->
Translate »