Kött för klimatets skull, plast för hållbarhet! 23/1-2020 kl. 13-17. Örebro Universitet

Läs mer

Publicerad November 22, 2019

Agro-dagen, rätt i tiden!

Nu börjar arbetet med att lägga grunden för nästa års insatser och det glädjer oss att veta att vi inte varit ensamma om att lyfta fram Kompetens, Investeringskapital och Kunskap som viktiga frågor.

Läs mer

Publicerad November 22, 2019

Agro-dagen 2019 7/11

Dagen kännetecknades av konstruktiva diskussioner och positiv feedback som kommer att hjälpa Agro Örebro att sätta fokus inför nästa år.

Läs mer

Publicerad November 8, 2019

Agro Örebro på Klusterdagen

Agro Örebro deltog tillsammans med representanter från grannlänen Dalarna, Gävleborg och Västmanland i Jordbruksverkets klusterdag på Citykonferens i Örebro.

Läs mer

Publicerad October 31, 2019

<-- 4539333 -->
Translate »