Blå Stjärnan är i Corona-beredskap
Posted By : March 26, 2020

Svenska Blå Stjärnan kan vara till hjälp för Corona-drabbade lantbrukare inom t ex djurskötsel. De som är medlemmar i Blå Stjärnan enligt överenskommelse kan med kort beredskap rycka in och stötta lantbrukare vid en samhällskris. (Svenska Blå Stjärnan i corona-beredskap, 250320).

Svenska Blå Stjärnans journummer: 070-304 42 10.

Numret är till för myndigheter och företag som behöver komma i kontakt med Blå Stjärnan vid en krissituation.

<-- 4539333 -->
Translate »