Behovet av kompetensutveckling inom lantbruksnäringen
Posted By : February 12, 2020

Agro Örebro är intresserade av att veta hur behovet av kompetensutveckling ser ut bland de som är lantbrukare, anställda i lantbruk, planerar att starta lantbruk eller på annat sätt har ett engagemang i lantbrukets kompetensutveckling. I veckan påbörjade vi arbetet genom att låta LRF-ungdomen svara på enkäten. Vill du också göra din röst hörd? Resultatet av undersökningen kommer att presenteras under mars månad.

Svara på enkäten!

 

Translate »