Behovet av kompetensutveckling inom lantbruksnäringen
Posted By : March 25, 2020

Agro Örebro är intresserade av att veta hur behovet av kompetensutveckling ser ut bland de som är lantbrukare, anställda i lantbruk, planerar att starta lantbruk eller på annat sätt har ett engagemang i lantbrukets kompetensutveckling. Vill du också göra din röst hörd?

Svara på enkäten!

<-- 4539333 -->
Translate »