Agro Örebro i Sveriges Riksdag

Den 25 september höll Agro Örebro ett frukostseminarium i Sveriges Riksdag.

Läs mer

Publicerad October 1, 2019

Konferens om jordbrukets vattenhushållning – i ett föränderligt klimat Norrköping 13-14/11

Konferensen tar upp frågor om både för lite och för mycket vatten, främst ur ett klimatanpassningsperspektiv.

Läs mer

Publicerad September 27, 2019

Miljöråd nr 4 2019

Ett nyhetsblad med aktuell information om miljöfrågor som rör växtnäring, växtskydd, ogräs med mera.

Läs mer

Publicerad September 27, 2019

Vill du ingå i Regional Exportsamverkans nätverk i Örebro län?

Den 25/9 äger nästa nätverksträff rum. Kontakta Agro Örebro om du önska delta.

Läs mer

Publicerad September 13, 2019

Translate »