Per Willén LRF Örebro om Törsjöterminalen: Välj mat framför lagerlokaler

Är en kombiterminal i Törsjö mer samhällsviktig än matproduktionen från denna yta? I vår mening inte alls!

Läs mer

Publicerad July 8, 2019

Växtpressen podcast, Borgeby Fältdagar 2019, en sammanfattning

Växtpressen podcast

Läs mer

Publicerad July 8, 2019

Hur ska vi ta till oss resultaten för att få en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelskedja? Stockholm 27/9

Den 27 september anordnar Jordbruksverket ett kunskapsseminarium utifrån en utvärdering av
den svenska livsmedelskedjans konkurrenskraft!

Läs mer

Publicerad July 8, 2019

Ägg är den mest klimatsmarta proteinkällan – enligt svenska folket

I en färsk undersökning genomförd av Origo Group fick respondenterna välja ut tre av elva proteinkällor som de tror är mest klimatsmarta.

Läs mer

Publicerad June 28, 2019

<-- 4539333 -->
Translate »