Arbetsmarknad
Posted By : April 24, 2020

“25% fler världsförbättrare…

…har sökt till oss i år – skicka in en sen anmälan du också!”

SLU.se, 20200424

Till följd av Corona-krisen har läget på arbetsmarknaden förändrats snabbt. Behovet av högre utbildning beräknas stiga och Regeringen har därför föreslagit att antalet utbildningsplatser ska ökas för att tillfredsställa behovet. En utökning av antalet platser på sommarkurser för en snabb omställning till bristområden pågår just nu och här har SLU fått en del av de 6000 nya sommarkursplatser som regeringen budgeterat för. (Regeringen.se 20200424)

Även på längre sikt finns ett behov av fler utbildade inom de gröna näringarna och SLU planerar därför att utöka antalet platser under kommande antagningar, 2020 och 2021. Fler behöver få upp ögonen för möjligheten att göra karriär inom det gröna näringslivet och vill vi nå en högre grad av stabilitet i livsmedelssystemet behöver fler utbilda sig inom området. Utbildningar som drivs på SLU är bland annat Veterinär, Lantmästare, Agronom, Hortonom, Landskapsingenjör, Trädgårdsingenjör, Jägmästare, Djursjukskötare, Ekonom, Civilingenjör, Hippolog och Skogsmästare. I utbudet finns även bastermin som är behörighetsgivande för den som inte har med sig alla förkunskapskrav samt distansutbildningar på olika nivåer.

<-- 4539333 -->
Translate »