Andelsjordbruk – nya sätt att sälja, digital kurs med start 18/8
Posted By : June 25, 2020

Vi välkomnar till en digital kurs i att bedriva andelsjordbruk. Är du intresserad av att veta mer om andelsjordbruk som affärsmodell, kanske starta ett eget andelsjordbruk? Även du som redan är igång med ditt andelsjordbruk men vill fördjupa dig mer är välkommen att delta. Kursen är ett samarbete mellan länsstyrelserna i Kronoberg, Halland, Kalmar, Västernorrland, DalarnaStockholm och Örebro, Region Jönköping och föreningen Andelsjordbruk Sverige.  

 

Datum och tid  

Träff 1) Tisdag den 18 augusti kl. 18:00 – 19:00 

Träff 2) Måndag den 31 augusti kl. 18:00 – 19:00 

Träff 3) Tisdag den 15 september kl. 18:00 – 19:00  

Träff 4) Måndag den 28 september kl. 18:00 – 19:00   

Träff 5) Tisdag den 6 oktober kl. 18:00 – 19:30. Denna träff sker länsvis med en lokal andelsodlare.  

 

Plats 

Digitalt via Zoom. En länk skickas till de som är anmälda.  

 

Program och föreläsare 

Maja Söderberg driver att andelsjordbruk med grönsaker i Tolg utanför Växjö. Hon har lång erfarenhet inom odling och andelsmodellen, sitter med i Andelsjordbruk Sveriges styrelse och har tillsammans med andra skrivit en handbok om andelsodling.  

 

På programmet står bland annat: 

  • Vad innebär andelsjordbruk? Definition & grundvärderingar
  • Andelsjordbrukets historia
  • Relationsbyggande, marknadsföring & kommunikation
  • Ekonomi & lönsamhet
  • Starta & driva företag

 

Praktisk information 

De första 4 träffarna består av föreläsningar med möjlighet att ställa frågor. Träff 5 sker länsvis där en lokal andelsodlare ger feedback på den egna företagsidén som ni kommer att arbeta fram.  

Mellan träffarna får deltagarna uppgifter, dels att förbereda sig genom att läsa aktuellt kapitel i boken, dels att jobba med sin egen företagsidé utifrån frågor som kursledaren ger.  

 

Kurslitteratur 

Handbok för andelsjordbruk. Den finns att beställa i tryckt form från andelsjordbruksverige.se 

Gratisversion finns en digital version på handbok.andelsjordbruksverige.se  

Kostnad 

Kursen är kostnadsfri och du behöver inte delta på alla tillfällen, även om det är att föredra eftersom träffarna hänger ihop.   

 

Anmälan 

Anmäl dig senast den 12 augusti på Länsstyrelsen Kronobergs hemsida: https://bit.ly/2BcsZwS  

 

Har du frågor maila till rebecka.wikstrom@lansstyrelsen.se eller ring till 010-223 73 84  

 

                                                                

 

<-- 4539333 -->
Translate »