Agro Örebro på Klusterdagen
Posted By : October 31, 2019

Agro Örebro deltog tillsammans med representanter från grannlänen Dalarna, Gävleborg och Västmanland i Jordbruksverkets klusterdag på Citykonferens i Örebro.

Från Agro Örebro kunde konstatera att övriga län jobbar med liknande utmaningar som vi gör i Örebro län. Dagen fokuserade på livsmedelsstrategin och de olika länens regionala tillämpningar med flera spännande perspektiv och gav nya kontakter som vi kommer att ha nytta av i framtiden.

<-- 4539333 -->
Translate »