Vill du ingå i Regional Exportsamverkans nätverk i Örebro län?

Vill du få mer information om exportnätverket meddelar du oss på Agro Örebro om detta genom att klicka på länken intresseanmälan här nedan. 

Intresseanmälan

Agrodagen 7/11

Vägen till framgång i livsmedelsstrategin!

 

Läs mer och anmäl dig här!

Tillsammans förbereder vi oss för framtiden

Fyll i vår enkät och ange dina kontaktuppgifter om du vill ta del av arbetet och ha möjlighet att påverka.

Till enkäten

Välkommen till Agro Örebro

Agro Örebro är en samverkande utvecklingsarena och en kreativ mötesplats som ska främja konkurrenskraft, attraktionskraft och kompetenskraft för lantbruks- och livsmedelsföretag i Örebro län.

En betydande del av Agro Örebros uppdrag utgörs av arbetet med Livsmedelsstrategin och genomförandet av delar av Livsmedelshandlingsplanen i Örebro län. Detta arbete har startats på initiativ av Länsstyrelsen i Örebro och finansieras av Landsbygdsprogrammet. Handlingsplanen är ett samarbete mellan Länsstyrelsen och Region Örebro län med syfte att öka den hållbara matproduktionen i länet. I bred samverkan mellan lantbrukare, livsmedelsförädlare och konsumenter ska handlingsplanen bidra till en konkurrenskraftig och lönsam livsmedelskedja.

Nyheter

 • Agro-dagen 2019 7/11

  Dagen kännetecknades av konstruktiva diskussioner och positiv feedback som kommer att hjälpa Agro Örebro att sätta fokus inför nästa år.

 • Agro Örebro på Klusterdagen

  Agro Örebro deltog tillsammans med representanter från grannlänen Dalarna, Gävleborg och Västmanland i Jordbruksverkets klusterdag på Citykonferens i Örebro.

 • Stor brist på slaktare och styckare

  Örebro län har brist på slaktare och styckare.

 • Agro Örebro i Sveriges Riksdag

  Den 25 september höll Agro Örebro ett frukostseminarium i Sveriges Riksdag.

 • Miljöråd nr 4 2019

  Ett nyhetsblad med aktuell information om miljöfrågor som rör växtnäring, växtskydd, ogräs med mera.

Kalendarium

Translate »