Agro Örebros enkät “Kvinnerstagymnasiets lantbruksutbildning” visar att många ser Kvinnersta som en viktig resurs.

Läs mer!

Mat för hälsa och hållbarhet – handlingsplan för ökad livsmedelsproduktion i Örebro län 2018-2023

Läs mer!

En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet, Regeringens handlingsplan del 2

 

 

Läs mer!

Välkommen till Agro Örebro

Agro Örebro är en samverkande utvecklingsarena och en kreativ mötesplats som ska främja konkurrenskraft, attraktionskraft och kompetenskraft för lantbruks- och livsmedelsföretag i Örebro län.

En betydande del av Agro Örebros uppdrag utgörs av arbetet med Livsmedelsstrategin och genomförandet av delar av Livsmedelshandlingsplanen i Örebro län. Detta arbete har startats på initiativ av Länsstyrelsen i Örebro och finansieras av Landsbygdsprogrammet. Handlingsplanen är ett samarbete mellan Länsstyrelsen och Region Örebro län med syfte att öka den hållbara matproduktionen i länet. I bred samverkan mellan lantbrukare, livsmedelsförädlare och konsumenter ska handlingsplanen bidra till en konkurrenskraftig och lönsam livsmedelskedja.

Nyheter

 • Maten och resan

  Vilken resa gör maten på din tallrik och vilken resa gör du?

 • Det är REKO att handla lokalproducerat!

  Agro Örebro ser utvecklingsmöjligheter i att samla lokalt producerade produkter i någon form av kommersiell mötesplats/butik. I dagarna inleds arbetet med att inventera behov och möjligheter för en sådan samlingsplats.

 • Behovet av kompetensutveckling inom lantbruksnäringen

  Fyll gärna i vår enkät runt behovet av kompetensutveckling inom lantbruket!

 • AgroMorgon 4/2

  Utifrån 2019 års motto ”Att göra skillnad” går Agro Örebro över i nästa fas där vi ska arbeta för trovärdighet, relevans och funktionalitet.

 • Kvinnerstagymnasiets lantbruksutbildning – enkät.

  Tack till er alla som svarat på enkäten om Kvinnerstagymnasiets lantbruksutbildning. Här kan du läsa resultatet. Vinnaren av två biobiljetter kommer att kontaktas via e-post under dagen.

Kalendarium

Translate »