Mat för hälsa och hållbarhet – handlingsplan för ökad livsmedelsproduktion i Örebro län 2018-2023

Läs mer!

En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet, Regeringens handlingsplan del 2

 

 

Läs mer!

Inventering av kompetensutvecklingsbehov

Agro Örebro vill gärna veta inom vilka områden du som lantbrukare saknar möjligheter till kompetensutveckling.

Svara på enkäten!

Välkommen till Agro Örebro

Agro Örebro är en samverkande utvecklingsarena och en kreativ mötesplats som ska främja konkurrenskraft, attraktionskraft och kompetenskraft för lantbruks- och livsmedelsföretag i Örebro län.

En betydande del av Agro Örebros uppdrag utgörs av arbetet med Livsmedelsstrategin och genomförandet av delar av Livsmedelshandlingsplanen i Örebro län. Detta arbete har startats på initiativ av Länsstyrelsen i Örebro och finansieras av Landsbygdsprogrammet. Handlingsplanen är ett samarbete mellan Länsstyrelsen och Region Örebro län med syfte att öka den hållbara matproduktionen i länet. I bred samverkan mellan lantbrukare, livsmedelsförädlare och konsumenter ska handlingsplanen bidra till en konkurrenskraftig och lönsam livsmedelskedja.

Nyheter

 • Ekofakta.se slår upp portarna

  Ekofakta.se är en hemsida som ska presentera neutral och faktabaserad information om ekologiskt producerade livsmedel.

 • Det ska vara lätt att välja svenskt

  Nu blir det ännu lättare att hitta de svenska produkterna i livsmedelsbutiken. Från Sverige har tagit fram ett nytt butiksmaterial som ska guida konsumenten rätt i hylldjungeln.

 • 100% Örebro

  Falafelsallad serveras på restaurang Mojo och Sallad med hjälmargös på restaurang Gamla Örebro.

 • Agro Örebro kallade till pressträff

  Som ett led i Agro Örebros uppdrag kopplat till den nationella/regionala livsmedelsstrategin genomförs ett pilotprojekt, 100% Örebro, med start den 22 juni.

 • Livsmedelsbranschen – Sveriges tillväxtmotor

  Agendan utgår från livsmedelssektorns behov av ökad konkurrenskraft, tillväxt och miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling.

Kalendarium

<-- 4539333 -->
Translate »